*മാതാവോ പിതാവോ രണ്ടു പേരുമോ മരണപ്പെട്ട ബി പി എല്‍ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് തുടര്‍പഠനം തടസ്സമില്ലാതെ പോകുന്നതിനായി കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു . അച്ഛനോ അമ്മയോ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പ്രൊഫെഷണല്‍ കോഴ്സ് അടക്കമുള്ള ഡിഗ്രി തല കോഴ്സുകള്‍ വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി ആണ് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം - പദ്ധതി.
1 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസ്സ്‌ നു 300 രൂപ 6 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സ്‌ നു 500 രൂപ +1 മുതല്‍ +2 വരെ ക്ലാസ്സ്‌ നു 1000 രൂപ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഉള്ള അപേക്ഷ ഫോമും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും
എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിജയശതമാനം 96.59% . 22,879 പേര്‍ക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ+ നേടി Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ
ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട വാര്‍ത്തകളും മാറ്ററും kstfront@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കുക

17 Nov 2013

Group Personal Accicdent Insurance Scheme(GPAIS)

കേരള സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് വകുപ്പിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് പേര്‍സണല്‍ ആക്സിഡന്‍റ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് സ്കീം 2014 ലേക്ക് കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ വാര്‍ഷിക പ്രീമിയം നവംബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കിഴിവ് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 200 രൂപയായിരുന്ന പ്രീമിയം 300 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Government have renewed the Group Personal Accident Insurance Policy for the period from 01/01/2014 to 31/12/2014.The annual premium will be deducted from the salary of November drawn in December
For details  view or Download
GO(P)No 555-2013-Fin Dated 13-11-2013
Annul Premium
KSEB         Rs. 750/-
KSRTC      Rs. 450/-
  Others        Rs. 300/-  
It was also proposed to enhance the assured sum from 8 Lakhs to 10 Lakhs.

Procedure for remittance of Premium for GPAIS 2014
 i) The Drawing and Disbursing Officer/ Self Drawing officer shall deduct the premium from the salary of November and remit to Treasury as has been done in the previous year. 
 (ii) The Cheque Issuing Officers of the Government Department should furnish the schedule in triplicate along with the cheque to the concerned Treasury. 
(iii) The Drawing and Disbursing officer / authorized officer in other cases,should remit the collection under Form TRS / proper receipt to the head of account "8658 - Suspense Accounts, 102 - Suspense Accoints (Civil), 88 – Group Personal Accident Insurance Fund" with separate schedule in tripiicate in the treasury. The Treasury Officers should draw the amount of premium towards Group Personal Accident Insurance Scheme 2014 from the suspense account 8658-102-88 and take DD in favour of Director of Insurance,Thiruvananthapuram.

No comments:

Post a Comment

അഭിപ്രായം പങ്കവെയ്ക്കൂ