*മാതാവോ പിതാവോ രണ്ടു പേരുമോ മരണപ്പെട്ട ബി പി എല്‍ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് തുടര്‍പഠനം തടസ്സമില്ലാതെ പോകുന്നതിനായി കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു . അച്ഛനോ അമ്മയോ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പ്രൊഫെഷണല്‍ കോഴ്സ് അടക്കമുള്ള ഡിഗ്രി തല കോഴ്സുകള്‍ വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി ആണ് സ്നേഹപൂര്‍വ്വം - പദ്ധതി.
1 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസ്സ്‌ നു 300 രൂപ 6 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സ്‌ നു 500 രൂപ +1 മുതല്‍ +2 വരെ ക്ലാസ്സ്‌ നു 1000 രൂപ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഉള്ള അപേക്ഷ ഫോമും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും
എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിജയശതമാനം 96.59% . 22,879 പേര്‍ക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ+ നേടി Make Money Online : http://ow.ly/KNICZ
ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട വാര്‍ത്തകളും മാറ്ററും kstfront@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കുക

9 Jan 2014

Steps to Validate Digital Signatures in WINDOWS

spark ല്‍ increment sanction ആക്കുമ്പോള്‍ order ല്‍ കാണുന്ന മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ചോദ്യചിഹ്നം digital signature validate ചെയ്യാത്തതു കൊണ്ടാണ്.digital signature validate ചെയ്യുമ്പോള്‍ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ടിക്ക് മാര്‍ക്കായി മാറും.validate ചെയ്യാനുള്ള ക്രമം താഴെ നല്കുന്നു.

Computer must be connected to internet while validating digital signature.
  1. Right click on the 'validity unknown' icon (yellow question mark in the increment order )and click on 'Validate Signature'.
  2. You will get the signature validation status window, click on 'Signature Properties'.
  3. Click on 'Show Certificate..'
  4. Verify that there is a certification path named 'NIC sab-CA for NIC 2011, National Informatics Center'. This identifies 'NIC sab-CA for NIC 2011, National Informatics Center' as the owner of the digital certificate that has been used when signing the document.
  5. Mark the certification path named 'NIC sab-CA for NIC 2011, National Informatics Center', click the 'Trust' tab and then 'Add to Trusted Identities'.
  6. Answer 'OK' to any security question that follows.
  7. Check(✓) the field for 'Use this certificate as a trusted root' and click 'OK' twice to close this and the next window.
  8. Click 'Validate Signature' to execute the validation.
Note: - Once 'NIC sab-CA for NIC 2011, National Informatics Center' has been as a Trusted Identity, any subsequent documents with digital signatures from CCA will be validated automatically when opened.

No comments:

Post a Comment

അഭിപ്രായം പങ്കവെയ്ക്കൂ